Duurzaamheid

Bij WTC Rotterdam hebben we duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Lees hoe wij bijdragen aan onze omgeving en een beter milieu.

Duurzaam werken en ontspannen in WTC Rotterdam

Met het oog op de toekomst besteden we bij WTC Rotterdam aandacht aan duurzaamheid. Uiteraard willen we nu een goed leef- en werkklimaat, maar daarbij vergeten we de toekomst geen seconde uit het oog. Ons gebouw is in 2019 BREEAM-NL In-Use Very Good gecertificeerd en waar mogelijk dan ook duurzaam ingericht. Wij gaan namelijk voor een gezonde planeet, een planeet die we door kunnen geven. Hoe wij ons steentje daaraan bijdragen? Lees gerust verder.

mvo-water-kleur
Water

Bij WTC Rotterdam werken we met waterbesparend sanitair. Zowel onze toiletten als onze kranen verbruiken een minimale hoeveelheid water.

mvo-materiaal-kleur
Materiaal

De onderhoudsstaat van het WTC Rotterdam wordt door een onafhankelijke adviseur elke drie jaar zorgvuldig bekeken. Dat leidt vervolgens tot doelmatig beheer en onderhoud, waarbij mogelijke veroudering, problemen en storingen direct kunnen worden ondervangen. We zijn met verschillende marktpartijen in gesprek om de materialen die vrijkomen bij renovaties en verbouwingen circulair her te gebruiken.

mvo-afval-kleur
Afval

We scheiden ons afval in maar liefst 7 verschillende stromen. Zo kan het afval beter gerecycled worden en beperken we de impact op het milieu.

mvo-landgebruik-ecologie-kleur
Landgebruik en ecologie

We realiseren graag een positief effect op de flora en fauna in en om WTC Rotterdam. Om die reden hebben we verschillende nestelplaatsen voor gierzwaluwen en vleermuizen op het dak van de hoogbouw aangebracht.

mvo-gezondheid-kleur
Gezondheid

Op dit moment vinden er verschillende renovaties plaats in WTC Rotterdam. Eén van onze doelstellingen is om het binnenklimaat te verbeteren. Daarom wordt in de hoogbouw klimaatklasse A gerealiseerd en afzienbare tijd in de Meent en Coolsingel Offices klimaatklasse B. We maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van daglicht en verse lucht. Emissie van schadelijke stoffen voorkomen we actief. D

mvo-energie-kleur
Energie

Sinds 2017 optimaliseren we door middel van actieve monitoring de werking van onze installaties. Hierdoor wordt het binnenklimaat van WTC Rotterdam beter en neemt ons energieverbruik af. In 2018 hebben we de luchtbehandeling vervangen door een energiezuinigere variant. Daarmee is de hoogbouw nu voorzien van energielabel A. We verwarmen en koelen het gebouw door middel van een warmte- en koude-opslagsysteem (WKO) in de bodem. Tot slot wordt bij alle interne verbouwingen standaard LED-verlichting toegepast. Ook in is onze parkeergarage heeft LED-verlichting.

mvo-transport-kleur
Transport

WTC Rotterdam is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer. We stimuleren het gebruik van openbaar vervoer door in de centrale hal van WTC Rotterdam vertrektijden van metro’s en treinen weer te geven én door file-informatie te delen. In onze garage vind je elektrische laadpalen, waardoor we elektrisch vervoer aanmoedigen. Ook voor fietsers is WTC Rotterdam goed uitgerust.

mvo-management-kleur
Management

Wij geloven dat je het beste resultaat behaalt wanneer je samenwerkt. Duurzame doelen en ambities stemmen we daarom continu af met de huurders van WTC Rotterdam. Samen bereiken we meer. Elk jaar opnieuw houden we bovendien een huurderstevredenheidsonderzoek, we vinden het belangrijk dat onze huurders zich goed voelen in WTC Rotterdam.